Article about the cloud published

This post is about cloud computing article co-written by me and my thesis. Both are written in Finnish so I decided to write this post also in Finnish.


Tiedosta-lehden tämän vuoden ensimmäisessä numerossa ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen verkkosivuilla on minun ja työtoverini Lare Lekmanin kirjoittama artikkeli Pilvi on täällä tänään. Artikkeli kertoo yhdestä näkökulmasta mitä pilvipalvelut pohjimmiltaan ovat, mitä niiden käyttäminen tarkoittaa ja milloin niiden käyttöä voi olla hyödyllistä. Kyseinen numero on kokonaisuudessaan pilvi-teemainen joten jos aihealue kiinnostaa, kehotan tutustumaan!

Lisäksi voisin tässä mainita ensimmäistä kertaa opinnäytetyöstäni, joka tosin valmistui jo viime vuoden kesällä. Opinnäytetyö on nimeltään Wreckamovie.com-verkkopalvelun ohjelmistotestauskäytännöt ja se selostaa ja analysoi Wreckamovie.com-palvelun kehittämisessä muodostuneita ohjelmistotestauskäytäntöjä. 1

  1. Työ on kirjoitettu ennen naimisiinmenoani, mistä syystä sukunimi on tuossa työssä vielä vanha.